Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

Jak postupovat když...

1. Chci zboží vrátit v zákonné 14denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní od data převzetí zboží. Toto platí i na objednávky s osobním odběrem.

Kde zboží vrátit?

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

FORNAX spol. s r.o. 
Boženy Hrejsové 1258
696 62 Strážnice
Česká republika
Telefon: 518 334 907

!!!Vrácené zboží, prosím, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy!!!

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.), předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naši prodejnu FORNAX spol. s r.o. Boženy Hrejsové 1258, 696 62, Strážnice, Česká republika. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
Poštovné za zaslání zboží obchodníkovi při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu či nepřevzetí zásilky hradíte Vy.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás (www.shop.fornax-sro.cz) a usnadní nám identifikaci zboží a požadavku a vyplněný formulář „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě ve kterém vyplníte veškeré informace důležité ke zpracování Vašeho požadavku (lze stáhnout volně z internetu).


 

Je dobré vědět…

Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k zjevnému opotřebení výrobku.

Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží ve čtvrtek, doba pro odstoupení se počítá od pátku včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky prostřednictvím vytvořeného formuláře pro vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Přehled na závěr

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů

  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den

  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží po dohodě může být vráceno i později

  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

  • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vrácené zboží.


 

2. Chci reklamovat zboží

Vaše reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě od přijetí.

Peníze, v případě uznané reklamace a přání zákazníka, Vám pošleme na Váš účet a to nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Vadné zboží zašlete ve vhodném obalu na adresu: FORNAX spol. s r.o. Boženy Hrejsové 1258, 696 62, Strážnice, Česká republika, přiložte kopii dokladu o nákupu spolu s reklamačním formulářem, ve kterém popíšete závadu.

Zboží bude opraveno a zasláno na Vámi uvedenou adresu, v případě oprávněné, neopravitelné závady bude zaslán stejný nový výrobek nebo vrácena kupní cena.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně uplatnění reklamace, obraťte se na náš e-mail nebo infolinku:
e-mail: fornax@fornax-sro.cz
infolinka: +420 518 334 907 Po – Pá 7:00 – 14:30 hod


 

3. Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím dobře zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte!

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této zkušenosti co nejdříve informovat buď naši společnost (FORNAX spol. s r.o. Boženy Hrejsové 1258, 696 62, Strážnice, Česká republika) nebo přepravce


 

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty

Prosíme, napište nám podrobnosti o poškození zboží, který zašlete na e-mail fornax@fornax-sro.cz nebo nás kontaktujte na infolinku +420 518 334 907.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.